Incoterms

Οι INCOTERMS στο διεθνές εμπόριο
Όταν συνάπτεται σύμβαση για την αγοροπωλησία αγαθών στο διεθνές εμπόριο, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται ελεύθερα τους ειδικούς όρους όσον αφορά την τιμή, την ποσότητα, ιδιότητες, κλπ., καθώς και την μεταφορά, τους κινδύνους και την παράδοση των εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις εξαγωγές, ωστόσο, είναι συχνά αντιμέτωπες με διαφορετικές ερμηνείες των εθνικών εμπορικών πρακτικών. Για να αντισταθμίσουν αστάθμητους παράγοντες και αβεβαιότητες, τα μέρη της σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους όρους που είναι γνωστοί ως Incoterms , οι οποίοι προσφέρουν μια σειρά από ενιαίους διεθνείς κανόνες κοινής κατανόησης για περισσότερες χώρες. Συγκεκριμένα, οι Incoterms που μπορούν να συμφωνηθούν από τα μέρη καθορίζουν ποιο μέρος είναι υπεύθυνο για το αντίστοιχο κόστος στην ως προς την μεταφορά των αγαθών, τη φόρτωση, εκφόρτωση και εκτελωνισμό τους, καθώς και σε ποιο σημείο κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας μίας διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι Incoterms δύνανται υπό προϋποθέσεις να επηρεάσουν επίσης τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η αξία των εμπορευμάτων για σκοπούς εκτελωνισμού.

Οι Incoterms (διεθνείς εμπορικοί όροι) έχουν συνταχθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι και τηρούνται από τα πιο σημαντικά εμπορικά κράτη. Όλοι οι 13 Incoterms που χρησιμοποιούνται σήμερα παρατίθενται και εξηγούνται στη συνέχεια ανάλογα με το μέτρο της ευθύνης του πωλητή. Η χρήση των Incoterms είναι προαιρετική και θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ των μερών. Οι Incoterms που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην πράξη είναι οι ex works («εκ του εργοστασίου»), fob («ελεύθερο επί του πλοίου») και CIF («κόστος, ασφάλεια και ναύλος»).

Ομάδα Ε Incoterms

EXW - Ex Works (Εκ του Εργοταξίου):

"Εκ του Εργοταξίου" σημαίνει ότι o πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση, όταν έχει θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του (π.χ. στο εργοστάσιο, αποθήκη, κλπ), χωρίς να είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα που απέστειλε ο αγοραστής για την φόρτωση. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του πωλητή μέχρι την άφιξή τους στον τόπο προορισμού. Ο όρος αυτός συνεπάγεται τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τον πωλητή.

Ομάδα F Incoterms
Ομάδα C Incoterms
Ομάδα D Incoterms

SBS Shipping Ltd.

Κεντρικά Γραφεία:

Β Πάροδος Ολύμπου,
Θεσσαλονίκη 57009,
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2310 523 116

0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Χώρες Κάλυψης
0
Πελάτες Παγκοσμίως