Φορτώσεις Ψυγείων

Η SBS Shipping Ltd προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε συντήρηση / ψύξη. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφορών ευπαθών προϊόντων τόσο σε χαμηλή θερμοκρασία όσο και σε ψύξη και σε βαθιά ψύξη με σύγχρονα ιδιόκτητα εμπορευματοκιβώτια.

Με τους θαλάμους ψύξης-συντήρησης ρυθμίζουμε την θερμοκρασία, την υγρασία και επιπλέον παρέχουμε ενεργητικό ή παθητικό αερισμό με εξωτερικό ή τον εντός του θαλάμου αέρα σε διαρκή βάση. Επιπλέον με τους ψυγειοθαλάμους απαλλασσόμαστε από τους κινδύνους ζημιών, όπως από την είσοδο βρόχινου νερού καθώς και του φαινομένου της εφίδρωσης, που δημιουργείται στην εσωτερική επιφάνεια των μουσαμάδων λόγω διαφοράς της μέσα από την έξω θερμοκρασία.

Οι μεταφορές με ψυγεία αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς τμηματικών ή ενιαίων φορτίων από και πρός όλη την Κύπρο με καθημερινές παραλαβές.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλων των τύπων τους ψυκτικούς θαλάμους με εξειδίκευση στις μεταφορές με θαλάμους μήκους 13,60 μέτρων, χωρητικότητας 33 ευρωπαλλετών οι οποίοι διαθέτουν χωρίσματα θερμοκρασίας, δίνοντας την δυνατότητα συνδυασμού φορτίων ποικιλοτρόπως. Διαθέτουν επίσης καταγραφικά θερμοκρασίας με δυνατότητα εκτύπωσης ιστορικού θερμοκρασίας μεταφοράς.

SBS Shipping Ltd.

Κεντρικά Γραφεία:

Β Πάροδος Ολύμπου,
Θεσσαλονίκη 57009,
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2310 523 116

0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Χώρες Κάλυψης
0
Πελάτες Παγκοσμίως